Translation for the applet part (in Czech)

#
#
# HOW TO ADD PROPERTIES:
#   If you want to add new properties, either create your own lang files, or add this property first to the 
#        lang.properties file, which is the reference for all existing properties. 
#        Each property missing in lang.properties, will be removed from all other properties file in the next execution 
#        of build_translation.xml 
#
#
# HOW TO UPDATE TRANSLATIONS:
# All information for contributors is available here:
# 
# http://jupload.sourceforge.net/howto-translation.html
#
#
# QUICK DESCRIPTION:
# Please update the files in the /src/main/lang.utf-16/ directory.
# As the directory is named, they are all in UTF-16 format. Then execute the build_translation.xml file, to 
# report these modifications to the wjhk/jupload/lang pacakge, for use in the applet.
#
# Doing this, allows: 
# - To have all translation in Human readable text, instead of unicode text. 
# - To mark all missing text, in other languages (important note: the lang.properties file is the reference for all properties).
#
#
# The %1$d (and similar) code sequences are placeholders for variable substitution,
# The sequence %% represents a single percent-character. 

##########################################################################################################################
#First section: general information about this translation.
##########################################################################################################################
#These parameters are used by the translation maven plugin.
#They are used to generate the transation part of JUpload web site, to display existing translations to translators. They
#can then check translation, and submit updated or new translations.
generateHtmlFileForTranslators = false
language = Czech
contributor = Vladan Zajda
#A link to the Coppermine plugin language file. No link with the applet itself. This plugin
#uses the applet, and I linked both translations this way.
coppermine.language = czech
##########################################################################################################################


##########################################################################################################################
#Second section: the translation itself.
##########################################################################################################################

#JUploadPanel
buttonBrowse = Procházet ...
buttonRemoveSelected = Odstranit označené
buttonRemoveAll = Odstranit vše
buttonRotateLeft = Otočit vlevo
buttonRotateRight = Otočit vpravo
buttonUpload = Přenést
buttonStop = UKONČIT
#MISSING messageLogWindowCopiedToClipboard = Debugging messages have been copied to the clipboard.
#JUploadPanel, The components of the status line
#MISSING speedunit_gb_per_second = Gb/s
#MISSING speedunit_mb_per_second = Mb/s
#MISSING speedunit_kb_per_second = Kb/s
#MISSING speedunit_b_per_second = b/s
#MISSING timefmt_hms = %1$dh, %2$d min. and %3$d sec.
#MISSING timefmt_ms = %1$d min. and %2$d sec.
#MISSING timefmt_s = %1$d seconds
#MISSING timefmt_unknown = unknown
#MISSING status_msg = JUpload %1$d%% done, Transfer rate: %2$s, ETA: %3$s
#MISSING menuitem_paste = Paste

#JUploadExceptionTooBigFile
errFileTooBig = Soubor %1$s je příliš veliký (%2 bytů)

#FileUploadThread
preparingFile = Připravuji soubor %1$d/%2$d
#MISSING filesPrepared = %1$d files prepared
infoUploading = Přenáším soubory %1$s
infoUploaded = %1$s soubor(ů) přeneseno. Čekám na odpověď serveru ...
infoAborted = Přenos byl přerušen po %1$d souborech.
nbUploadedFiles = %1$d soubor(ů) přeneseno
errDuringUpload = Přenos byl ukončen s chybami
errHttpResponse = Přenos byl ukončen: neočekávaná odpověď HTTP
questionSendMailOnError = Nastala chyba při přenosu. Přejete si odeslat detailní informace správci serveru?

#DialogUploadRetry
#MISSING dialogUploadRetryText = An error occurs occured during the upload of the files to the server. Do you want to retry uploading these files?\n\nThe upload will automatically be re-executed in %1$d seconds.
#MISSING dialogUploadRetryTitle = Retry the upload?
#MISSING buttonDetails = Details
#MISSING buttonYes = Yes
#MISSING buttonNo = No

#FileUploadManagerThread
#MISSING errorDuringUpload = The following error occured during upload:\n%1$s\n\nDo you want to go on with the current upload?

#FilePanelDataModel
colName = Název
colSize = Velikost
colDirectory = Adresář
colModified = Modifikováno
colReadable = Čitelný?
errForbiddenExtension = Zak zan  souborov  pr¡pona.

#DefaultUploadPolicy
errDuringLogManagement = Nastala chyba při zpracování logu

#CoppermineFileUploadPolicy
chooseAlbumFirst = Nejprve prosím vyberte album.
coppermineUploadOk = Obrázky byly úspěšně přeneseny do vybraného alba na serveru.\n\nNyní klikněte OK abyste mohli přiřadit názvy a komentáře k obrázkům.\n\nNezapomeňte kliknout na tlačítko 'Uložit úpravy', aby došlo k uložení úprav na serveru !

#SuperSimpleUploadPolicy
#MISSING dragDirectoriesAndFilesToHere = Drag directories an files to here

#PictureFileData
tooBigPicture = Obrázek '%1$s' je příliš velký. Bude přenesen neupravený (bez otočení, změny velikosti...).
notAPicture = Soubor s názvem '%1$s' není obrázek. Nebyl tedy vložen do seznamu souborů k přenesení.

#PictureDialog
buttonClose = Zavřít

#DateRenderer
dateformat = yyyy-MM-dd hh:mm aaa

#SizeRenderer. See http://en.wikipedia.org/wiki/KiB
unitBytes = b
unitGigabytes = GiB
unitMegabytes = MiB
unitKilobytes = KiB

#sendDebugInformation
Confirm = Potvrdit

#InteractiveTrustManager
#MISSING itm_title_pass = Enter %1$s password
#MISSING itm_prompt_pass = %1$s password:
#MISSING itm_cert_alert = SSL Certificate Alert
#MISSING itm_cert_details = Certificate details:
#MISSING itm_cert_subject = Subject:
#MISSING itm_cert_issuer = Issuer:
#MISSING itm_cert_nbefore = Not before:
#MISSING itm_cert_nafter = Not after:
#MISSING itm_cert_serial = Serial:
#MISSING itm_cert_fprint = %1$s Fingerprint:
#MISSING itm_cert_C = Country:
#MISSING itm_cert_CN = Common name:
#MISSING itm_cert_L = Locality:
#MISSING itm_cert_ST = State or province:
#MISSING itm_cert_O = Organization:
#MISSING itm_cert_OU = Organizational unit:
#MISSING itm_reasons = Reason(s):
#MISSING itm_reason_cnmatch = The certificate common name does not match the hostname (%1$s).
#MISSING itm_reason_itrust = Certificate issuer is not trusted.
#MISSING itm_reason_expired = The certificate is expired.
#MISSING itm_reason_notyet = The certificate is not yet valid.
#MISSING itm_fail_verify = The certificate, presented by the server could not be verified.
#MISSING itm_accept_prompt = Do you want to accept this certificate?
#MISSING itm_accept_always = Always
#MISSING itm_accept_now = Only for this session
#MISSING itm_accept_no = No
#MISSING itm_new_tstore = New TrustStore
#MISSING itm_tstore = TrustStore


Translation for the CopperminePlugin part (in Czech)

Content of the czech.php file.

<?php
/*
 *******************************************
 plugin JUpload for Coppermine Photo Gallery
 *******************************************

 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 (at your option) any later version.
 ********************************************
 $Revision: 185 $
 $Author: etienne_sf $
 $Date: 2008-03-12 20:26:16 +0100 (mer., 12 mars 2008) $
 ********************************************
 *
 * Allows easy upload to the gallery, through a java applet. 
 * 
 * Up to date version of this script can be retrieved with the full JUpload package, here:
 * 
 * http://etienne.sf.free.fr/wiki
 * 
 * Directly here:
 * http://forum.coppermine-gallery.net/index.php/board,100.0.html
 * 
 * Support is available on this forum:
 * http://coppermine-gallery.net/forum/index.php?topic=43432
 * 
 * The applet is published on sourceforge:
 * http://jupload.sourceforge.net
 * 
 */


// ------------------------------------------------------------------------- //
// File jupload.php
// ------------------------------------------------------------------------- //

if (defined('JUPLOAD_PHP')) {
    $lang_jupload_php = array_merge (
        $lang_jupload_php,
        array(
         'perm_denied' => 'K provedení této operace nemáte dostatečná oprávnění.<BR><BR>Pokud nejste připojen, <a href="login.php' . ( isset($_SERVER['PHP_SELF']) ? '?referer=' . $_SERVER['PHP_SELF'] : '') . '">přihlašte se</a> prosím',
         'select_album' => 'Vyberte prosím album, do kterého si přejete přenést obrázky',
         'button_update_album' => 'Aktualizovat album',
         'button_create_album' => 'Vytvořit album',
         'success' => 'Úspěšně provedeno !',
         'error_select_album' => 'Nejprve prosím vyberte album',
         'error_album_name' => 'Zadejte prosím název alba.',
         'error_album_already_exists' => 'Album s tímto názvem již vlastníte.<BR><BR>Klikněte prosím na tlačítko<I>Zpět</I> vašeho prohlížeče, abyste mohli vyplnit jiný název vašeho nového alba.',
         'album_name' => 'Název alba',
         'album_presentation' => 'Zde musíte vybrat album. Obrázky, které přenesete na server budou uloženy v tomto albu. <BR>Pokud nemáte žádné album, je seznam alb prázdný. Použijte tlačítko \'Vytvořit album\' k vytvoření vašeho prvního alba.',
         'album_description' => 'Popis alba',
         'add_pictures' => 'Vložit obrázky do vybraného alba',
         'max_upload_size' => 'Maximální velikost obrázku je $1 Ko',
         'upload_presentation' => 'Pokud prohlížeč odmítá zobrazit applet a hlásí na této stránce chyby, je vhodné nainstalovat rozšíření java runtime.<BR>Poté je již přenos souborů opravdu jednoduchý! Klikňete <B>Procházet</B> pro výběr souborů nebo použijte přetažení souborů (drag\'n\'drop) z Průzkumníka, poté klikněte <B>Přenést</B> k odeslání obrázků na server.'
            . "<BR>Pro použití <U>původní stránky pro přenos souborů</U>, <a href='upload.php'>klikněte zde</a>.",
         'album' => 'Album',
         //Since 2.1.0
         'java_not_enabled' => 'Your navigator doesn\'t allow java. The upload applet need java. You can easily download it from the <a href="http:\\java.sun.com\jre\">java web site</a>',
         //Since 3.0.0
         'picture_data_explanation' => 'Click on this link, and enter data in the fields below, if you want these to be applied to all pictures in the next upload.',
         'quota_used' => 'You are currently using $1 MB ($2%) of your $3 MB of storage.',
         'quota_about_full' => 'Remove some pictures, or ask the admin to make your quota bigger.',
         //Since 3.2.0
         'need_approval' => 'The gallery admin must approve these uploaded pictures, before you can see them on the gallery.'
        )
    );
}