Translation for the applet part (in Dutch)

#
#
# HOW TO ADD PROPERTIES:
#   If you want to add new properties, either create your own lang files, or add this property first to the 
#        lang.properties file, which is the reference for all existing properties. 
#        Each property missing in lang.properties, will be removed from all other properties file in the next execution 
#        of build_translation.xml 
#
#
# HOW TO UPDATE TRANSLATIONS:
# All information for contributors is available here:
# 
# http://jupload.sourceforge.net/howto-translation.html
#
#
# QUICK DESCRIPTION:
# Please update the files in the /src/main/lang.utf-16/ directory.
# As the directory is named, they are all in UTF-16 format. Then execute the build_translation.xml file, to 
# report these modifications to the wjhk/jupload/lang pacakge, for use in the applet.
#
# Doing this, allows: 
# - To have all translation in Human readable text, instead of unicode text. 
# - To mark all missing text, in other languages (important note: the lang.properties file is the reference for all properties).
#
#
# The %1$d (and similar) code sequences are placeholders for variable substitution,
# The sequence %% represents a single percent-character. 

##########################################################################################################################
#First section: general information about this translation.
##########################################################################################################################
#These parameters are used by the translation maven plugin.
#They are used to generate the transation part of JUpload web site, to display existing translations to translators. They
#can then check translation, and submit updated or new translations.
generateHtmlFileForTranslators = true
language = Dutch
contributor = Unknown
#A link to the Coppermine plugin language file. No link with the applet itself. This plugin
#uses the applet, and I linked both translations this way.
coppermine.language = dutch
##########################################################################################################################


##########################################################################################################################
#Second section: the translation itself.
##########################################################################################################################

#JUploadPanel
buttonBrowse = Bladeren ...
buttonRemoveSelected = Selectie verwijderen
buttonRemoveAll = Alles verwijderen
buttonRotateLeft = Roteer linksom
buttonRotateRight = Roteer rechtsom
buttonUpload = Upload
buttonStop = STOP
#MISSING messageLogWindowCopiedToClipboard = Debugging messages have been copied to the clipboard.
#JUploadPanel, The components of the status line
#MISSING speedunit_gb_per_second = Gb/s
#MISSING speedunit_mb_per_second = Mb/s
#MISSING speedunit_kb_per_second = Kb/s
#MISSING speedunit_b_per_second = b/s
#MISSING timefmt_hms = %1$dh, %2$d min. and %3$d sec.
#MISSING timefmt_ms = %1$d min. and %2$d sec.
#MISSING timefmt_s = %1$d seconds
#MISSING timefmt_unknown = unknown
#MISSING status_msg = JUpload %1$d%% done, Transfer rate: %2$s, ETA: %3$s
#MISSING menuitem_paste = Paste

#JUploadExceptionTooBigFile
#MISSING errFileTooBig = The file length for '%1$s' is too big (%2$s)

#FileUploadThread
preparingFile = Bestand klaarmaken %1$d/%2$d
#MISSING filesPrepared = %1$d files prepared
infoUploading = Bestanden uploaden %1$s
infoUploaded = Bestand(en) %1$s geuploaded. Wachten op server ...
#MISSING infoAborted = Upload aborted after %1$d File(s).
nbUploadedFiles = %1$d bestanden geuploaded
errDuringUpload = Upload afgebroken met fouten
errHttpResponse = Verkeerde HTTP reactie van de server. Upload mislukt.
questionSendMailOnError = Er is een fout opgetreden tijdens de upload. Wilt u een mail met alle relevante informatie naar de webmaster versturen?

#DialogUploadRetry
#MISSING dialogUploadRetryText = An error occurs occured during the upload of the files to the server. Do you want to retry uploading these files?\n\nThe upload will automatically be re-executed in %1$d seconds.
#MISSING dialogUploadRetryTitle = Retry the upload?
#MISSING buttonDetails = Details
#MISSING buttonYes = Yes
#MISSING buttonNo = No

#FileUploadManagerThread
#MISSING errorDuringUpload = The following error occured during upload:\n%1$s\n\nDo you want to go on with the current upload?

#FilePanelDataModel
colName = Naam
colSize = Bestandsgrootte
colDirectory = Map
colModified = Gewijzigd
colReadable = Leesbaar?
errForbiddenExtension = Verboden bestandstype.

#DefaultUploadPolicy
errDuringLogManagement = Er is een fout opgetreden tijdens logboek beheer

#CoppermineFileUploadPolicy
chooseAlbumFirst = Selecteer eerst een album.
coppermineUploadOk = De afbeeldingen zijn succesvol geplaatst op de server, in het geslecteerde album. \n\nKlik OK om bestandsnamen en opmerkingen te koppelen aan deze afbeeldingen.\n\nVergeet niet om op de knop ‘Wijzigingen toepassen’ te drukken!

#SuperSimpleUploadPolicy
#MISSING dragDirectoriesAndFilesToHere = Drag directories an files to here

#PictureFileData
tooBigPicture = Afbeelding '%1$s' is te groot. Het zal ongewijzigd geupload worden (geen rotatie, formaatwijziging...).
notAPicture = Bestand '%1$s' is geen afbeelding. Het bestand is niet toegevoegd aan de lijst van uploads.

#PictureDialog
buttonClose = Sluiten

#DateRenderer
#MISSING dateformat = yyyy-MM-dd hh:mm aaa

#SizeRenderer. See http://en.wikipedia.org/wiki/KiB
#MISSING unitBytes = b
#MISSING unitGigabytes = GiB
#MISSING unitMegabytes = MiB
#MISSING unitKilobytes = KiB

#sendDebugInformation
#MISSING Confirm = Confirm

#InteractiveTrustManager
#MISSING itm_title_pass = Enter %1$s password
#MISSING itm_prompt_pass = %1$s password:
#MISSING itm_cert_alert = SSL Certificate Alert
#MISSING itm_cert_details = Certificate details:
#MISSING itm_cert_subject = Subject:
#MISSING itm_cert_issuer = Issuer:
#MISSING itm_cert_nbefore = Not before:
#MISSING itm_cert_nafter = Not after:
#MISSING itm_cert_serial = Serial:
#MISSING itm_cert_fprint = %1$s Fingerprint:
#MISSING itm_cert_C = Country:
#MISSING itm_cert_CN = Common name:
#MISSING itm_cert_L = Locality:
#MISSING itm_cert_ST = State or province:
#MISSING itm_cert_O = Organization:
#MISSING itm_cert_OU = Organizational unit:
#MISSING itm_reasons = Reason(s):
#MISSING itm_reason_cnmatch = The certificate common name does not match the hostname (%1$s).
#MISSING itm_reason_itrust = Certificate issuer is not trusted.
#MISSING itm_reason_expired = The certificate is expired.
#MISSING itm_reason_notyet = The certificate is not yet valid.
#MISSING itm_fail_verify = The certificate, presented by the server could not be verified.
#MISSING itm_accept_prompt = Do you want to accept this certificate?
#MISSING itm_accept_always = Always
#MISSING itm_accept_now = Only for this session
#MISSING itm_accept_no = No
#MISSING itm_new_tstore = New TrustStore
#MISSING itm_tstore = TrustStore


Translation for the CopperminePlugin part (in Dutch)

Content of the dutch.php file.

<?php
/*
 *******************************************
 plugin JUpload for Coppermine Photo Gallery
 *******************************************

 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 (at your option) any later version.
 ********************************************
 $Revision: 185 $
 $Author: etienne_sf $
 $Date: 2008-03-12 20:26:16 +0100 (mer., 12 mars 2008) $
 ********************************************
 *
 * Allows easy upload to the gallery, through a java applet. 
 * 
 * Up to date version of this script can be retrieved with the full JUpload package, here:
 * 
 * http://etienne.sf.free.fr/wiki
 * 
 * Directly here:
 * http://forum.coppermine-gallery.net/index.php/board,100.0.html
 * 
 * Support is available on this forum:
 * http://coppermine-gallery.net/forum/index.php?topic=43432
 * 
 * The applet is published on sourceforge:
 * http://jupload.sourceforge.net
 * 
 */

// ------------------------------------------------------------------------- //

// File jupload.php

// ------------------------------------------------------------------------- //

if (defined('JUPLOAD_PHP')) {
    $lang_jupload_php = array_merge (
        $lang_jupload_php,
        array(
         'perm_denied' => 'U heft niet voldoende rechten voor deze actie.<BR><BR>Gelieve eerst in te loggen: <a href="$1">login</a>',
         'select_album' => 'Selecteer een album waar u de nieuwe bestanden wilt plaatsen',
         'button_update_album' => 'Album bijwerken',
         'button_create_album' => 'Album aanmaken',
         'success' => 'Gereed !',
         'error_select_album' => 'Selecteer eerst een album',
         'error_album_name' => 'Geef het album eerst een naam.',
         'error_album_already_exists' => 'Deze naam is reeds in gebruik. <BR><BR>Druk op de <I>Terug</I> knop van uw browser, en voer een nieuwe naam in.',
         'album_name' => 'Album naam',
         'album_presentation' => 'U dient hier een album te selecteren. De geselecteerde afbeeldingen zullen aan dit album worden toegevoegd. <BR>Middels de knop \'Album aanmaken\' kunt u nieuwe albums aanmaken.',
         'album_description' => 'Album omschrijving',
         'add_pictures' => 'Afbeeldingen toevoegen aan het geselecteerde album',
         'max_upload_size' => 'De maximale bestandsgrootte is $1 Ko',
         'upload_presentation' => 'Als de applet niet weergegeven wordt, kan dit verholpen worden door de java runtime plugin te installeren.<BR>Vervolgens is uploaden zeer eenvoudig! Klik op <B>Bladeren</B> om bestanden te selecteren of gebruik de drag\'n\'drop functionaliteit van de verkenner. Klik vervolgens op <B>Upload</B> om afbeeldingen naar de server te verznden.'
            . "<BR>Om de originele <u>upload-functionaliteit</u> te gebruiken, <a href='upload.php'>klik hier</a>.",
         'album' => 'Album',
         //Since 2.1.0
         'java_not_enabled' => 'Your navigator doesn\'t allow java. The upload applet need java. You can easily download it from the <a href="http:\\java.sun.com\jre\">java web site</a>',
         //Since 3.0.0
         'picture_data_explanation' => 'Click on this link, and enter data in the fields below, if you want these to be applied to all pictures in the next upload.',
         'quota_used' => 'You are currently using $1 MB ($2%) of your $3 MB of storage.',
         'quota_about_full' => 'Remove some pictures, or ask the admin to make your quota bigger.',
         //Since 3.2.0
         'need_approval' => 'The gallery admin must approve these uploaded pictures, before you can see them on the gallery.'
        )
    );
}