Translation for the applet part (in Norwegian)

#
#
# HOW TO ADD PROPERTIES:
#   If you want to add new properties, either create your own lang files, or add this property first to the 
#        lang.properties file, which is the reference for all existing properties. 
#        Each property missing in lang.properties, will be removed from all other properties file in the next execution 
#        of build_translation.xml 
#
#
# HOW TO UPDATE TRANSLATIONS:
# All information for contributors is available here:
# 
# http://jupload.sourceforge.net/howto-translation.html
#
#
# QUICK DESCRIPTION:
# Please update the files in the /src/main/lang.utf-16/ directory.
# As the directory is named, they are all in UTF-16 format. Then execute the build_translation.xml file, to 
# report these modifications to the wjhk/jupload/lang pacakge, for use in the applet.
#
# Doing this, allows: 
# - To have all translation in Human readable text, instead of unicode text. 
# - To mark all missing text, in other languages (important note: the lang.properties file is the reference for all properties).
#
#
# The %1$d (and similar) code sequences are placeholders for variable substitution,
# The sequence %% represents a single percent-character. 

##########################################################################################################################
#First section: general information about this translation.
##########################################################################################################################
#These parameters are used by the translation maven plugin.
#They are used to generate the transation part of JUpload web site, to display existing translations to translators. They
#can then check translation, and submit updated or new translations.
generateHtmlFileForTranslators = true
language = Norwegian
contributor = Unkown
#A link to the Coppermine plugin language file. No link with the applet itself. This plugin
#uses the applet, and I linked both translations this way.
coppermine.language = norwegian
##########################################################################################################################


##########################################################################################################################
#Second section: the translation itself.
##########################################################################################################################

#JUploadPanel
buttonBrowse = Bla gjennom ...
buttonRemoveSelected = Fjern valgte
buttonRemoveAll = Fjern alle
buttonRotateLeft = Roter venstre
buttonRotateRight = Roter høyre
buttonUpload = Last opp
buttonStop = STOPP
#MISSING messageLogWindowCopiedToClipboard = Debugging messages have been copied to the clipboard.
#JUploadPanel, The components of the status line
speedunit_gb_per_second = Gb/s
speedunit_mb_per_second = Mb/s
speedunit_kb_per_second = Kb/s
speedunit_b_per_second = b/s
timefmt_hms = %1$d tim., %2$d min. and %3$d sek.
timefmt_ms = %1$d min. and %2$d sek.
timefmt_s = %1$d sekunder
timefmt_unknown = ukjent
status_msg = JUpload %1$d%% ferdig, overføringshastighet: %2$s, ETA: %3$s
#MISSING menuitem_paste = Paste

#JUploadExceptionTooBigFile
errFileTooBig = Filen '%1$s' er for stor (%2$s)

#FileUploadThread
preparingFile = Forbereder fil %1$d/%2$d
#MISSING filesPrepared = %1$d files prepared
infoUploading = Laster opp filer %1$s
infoUploaded = %1$s fil(er) lastet opp. Venter på serverrespons ...
infoAborted = Opplasting avbrutt etter %1$d fil(er).
nbUploadedFiles = %1$d fil(er) lastet opp
errDuringUpload = Opplastingen stoppet med feil
errHttpResponse = Opplastingen feilet: uventet HTTP respons
questionSendMailOnError = Det skjedde en feil under opplasting. Ønsker du å sende all relevant informasjon til webmaster?

#DialogUploadRetry
#MISSING dialogUploadRetryText = An error occurs occured during the upload of the files to the server. Do you want to retry uploading these files?\n\nThe upload will automatically be re-executed in %1$d seconds.
#MISSING dialogUploadRetryTitle = Retry the upload?
#MISSING buttonDetails = Details
#MISSING buttonYes = Yes
#MISSING buttonNo = No

#FileUploadManagerThread
#MISSING errorDuringUpload = The following error occured during upload:\n%1$s\n\nDo you want to go on with the current upload?

#FilePanelDataModel
colName = Navn
colSize = Størrelse
colDirectory = Katalog
colModified = Endret
colReadable = Lesbar?
errForbiddenExtension = Ugyldig filetternavn.

#DefaultUploadPolicy
errDuringLogManagement = Det skjedde en feil under loggbehandlingen

#CoppermineFileUploadPolicy
chooseAlbumFirst = Vær vennlig og velg et album først
coppermineUploadOk = Bildene har blitt korrekt lastet opp til serveren, i det valgte albumet.\n\nKlikk OK nå for å fullføre opplastingen.\n\nIkke glem å lagre eventuelle endringer du har gjort.

#SuperSimpleUploadPolicy
dragDirectoriesAndFilesToHere = Flytt filer og mapper over her

#PictureFileData
tooBigPicture = Bilde '%1$s' er for stort. Bildet vil bli lastet opp uten endringer (ingen rotering eller endring av størrelse ...).
notAPicture = Filen '%1$s' er ikke en gyldig bildefil. Den er ikke lagt til i listen over filer som skal lastes opp.

#PictureDialog
buttonClose = Lukk

#DateRenderer
dateformat = dd.MM.yyyy HH:mm

#SizeRenderer. See http://en.wikipedia.org/wiki/KiB
unitBytes = b
unitGigabytes = GiB
unitMegabytes = MiB
unitKilobytes = KiB

#sendDebugInformation
Confirm = Bekreft

#InteractiveTrustManager
itm_title_pass = Enter %1$s password
itm_prompt_pass = %1$s password:
itm_cert_alert = SSL Certificate Alert
itm_cert_details = Certificate details:
itm_cert_subject = Subject:
itm_cert_issuer = Issuer:
itm_cert_nbefore = Not before:
itm_cert_nafter = Not after:
itm_cert_serial = Serial:
itm_cert_fprint = %1$s Fingerprint:
itm_cert_C = Country:
itm_cert_CN = Common name:
itm_cert_L = Locality:
itm_cert_ST = State or province:
itm_cert_O = Organization:
itm_cert_OU = Organizational unit:
itm_reasons = Reason(s):
itm_reason_cnmatch = The certificate common name does not match the hostname (%1$s).
itm_reason_itrust = Certificate issuer is not trusted.
itm_reason_expired = The certificate is expired.
itm_reason_notyet = The certificate is not yet valid.
itm_fail_verify = The certificate, presented by the server could not be verified.
itm_accept_prompt = Do you want to accept this certificate?
itm_accept_always = Always
itm_accept_now = Only for this session
itm_accept_no = No
itm_new_tstore = New TrustStore
itm_tstore = TrustStore


Translation for the CopperminePlugin part (in Norwegian)

Content of the norwegian.php file.

<?php
/*
 *******************************************
 plugin JUpload for Coppermine Photo Gallery
 *******************************************

 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 (at your option) any later version.
 ********************************************
 $Revision: 185 $
 $Author: etienne_sf $
 $Date: 2008-03-12 20:26:16 +0100 (mer., 12 mars 2008) $
 ********************************************
 *
 * Allows easy upload to the gallery, through a java applet. 
 * 
 * Up to date version of this script can be retrieved with the full JUpload package, here:
 * 
 * http://etienne.sf.free.fr/wiki
 * 
 * Directly here:
 * http://forum.coppermine-gallery.net/index.php/board,100.0.html
 * 
 * Support is available on this forum:
 * http://coppermine-gallery.net/forum/index.php?topic=43432
 * 
 * The applet is published on sourceforge:
 * http://jupload.sourceforge.net
 * 
 */


// ------------------------------------------------------------------------- //
// File jupload.php
// ------------------------------------------------------------------------- //

if (defined('JUPLOAD_PHP')) {
    $lang_jupload_php = array_merge (
        $lang_jupload_php,
        array(
       'link_title' => 'JUpload',
       'link_comment' => 'Last opp filer til galleriet, ved hjelp av en applet',  
       'perm_denied' => 'Du har ikke tillatelse til å utføre den opprasjonen.<BR><BR>Hvis du ikke er innlogget, vær vennlig og <a href="$1">logg inn</a> først',
       'select_album' => 'Du må velge et album du ønsker å laste opp bilder til',
       'button_update_album' => 'Oppdater album',
       'button_create_album' => 'Lag album',
       'success' => 'Handling utført !',
       'error_select_album' => 'Du må velge et album først',
       'error_album_name' => 'Du må gi albumet et navn',
       'error_album_already_exists' => 'Det fines allerede et album med dette navnet.<BR><BR>Vær vennlig å klikke <I>Tilbake</I> knappen på nettleseren for å skrive inn en nytt navn på ditt album.',
       'album_name' => 'Album navn',
       'album_presentation' => 'Du må velge et album her. Bildene du laster opp vil bli lagret I dette albumet. <BR>Hvis du ikke har et album, er albumlisten tom. Bruk "Lage" knappen til å lage ditt første album.',
       'album_description' => 'Album beskrivelse',
       'add_pictures' => 'Legg til bilder i valgte album',
       'max_upload_size' => 'Maksimum størrelse for et bilde er $1 kB',
       'upload_presentation' => 'Hvis rammen nedenfor ikke kan vises, og nettleseren indikerer at det er feil på siden, må du installere Java plugin.<BR>Etter dette er opplasting veldig enkelt! Klikk på <B>Bla gjennom</B> for å velge filer eller bruk dra og slipp fra filutforskeren, velg så <B>Last opp</B> for å sende bildene til nettsiden.'
      . "<BR>For å bruke <U>den vanlige filopplastingen</U>, <a href='upload.php'>klikk her</a>.",
         'album' => 'Album',
         //Since 2.1.0
         'java_not_enabled' => 'Din nettleser tillater ikke Java. Opplastingsprogrammet krever Java. Du kan enkelt laste det ned fra <a href="http:\\java.sun.com\jre\">Java nettsidene</a>',
         //Since 3.0.0
         'picture_data_explanation' => 'Klikk på denne lenken og fyll inn informasjon i feltene nedenfor, dersom du ønkser at denne skal legges til alle bildene i neste opplasting.',
         'quota_used' => 'Du bruker nå $1 MB ($2%) av din $3 MB store lagringsplass.',
         'quota_about_full' => 'Fjern noen bilder, eller be administrator om å gjøre kontoen din større.',
         //Since 3.2.0
         'need_approval' => 'The gallery admin must approve these uploaded pictures, before you can see them on the gallery.'     
         )
    );
}