Translation for the applet part (in Turkish)

#
#
# HOW TO ADD PROPERTIES:
#   If you want to add new properties, either create your own lang files, or add this property first to the 
#        lang.properties file, which is the reference for all existing properties. 
#        Each property missing in lang.properties, will be removed from all other properties file in the next execution 
#        of build_translation.xml 
#
#
# HOW TO UPDATE TRANSLATIONS:
# All information for contributors is available here:
# 
# http://jupload.sourceforge.net/howto-translation.html
#
#
# QUICK DESCRIPTION:
# Please update the files in the /src/main/lang.utf-16/ directory.
# As the directory is named, they are all in UTF-16 format. Then execute the build_translation.xml file, to 
# report these modifications to the wjhk/jupload/lang pacakge, for use in the applet.
#
# Doing this, allows: 
# - To have all translation in Human readable text, instead of unicode text. 
# - To mark all missing text, in other languages (important note: the lang.properties file is the reference for all properties).
#
#
# The %1$d (and similar) code sequences are placeholders for variable substitution,
# The sequence %% represents a single percent-character. 

##########################################################################################################################
#First section: general information about this translation.
##########################################################################################################################
#These parameters are used by the translation maven plugin.
#They are used to generate the transation part of JUpload web site, to display existing translations to translators. They
#can then check translation, and submit updated or new translations.
generateHtmlFileForTranslators = true
language = Turkish
contributor = Tugcem Oral (SF account: tugcem ) 
#A link to the Coppermine plugin language file. No link with the applet itself. This plugin
#uses the applet, and I linked both translations this way.
coppermine.language = turkish
##########################################################################################################################


##########################################################################################################################
#Second section: the translation itself.
##########################################################################################################################

#JUploadPanel
buttonBrowse = Gözat...
buttonRemoveSelected = Seçileni Çıkar
buttonRemoveAll = Hepsini Çıkar
buttonRotateLeft = Sola Çevir
buttonRotateRight = Sağa Çevir
buttonUpload = Yükle
buttonStop = DURDUR
messageLogWindowCopiedToClipboard = Debug mesajları clipboard a kopyalandı.
#JUploadPanel, The components of the status line
speedunit_gb_per_second = GB/s
speedunit_mb_per_second = MB/s
speedunit_kb_per_second = KB/s
speedunit_b_per_second = b/s
timefmt_hms = %1$d sa, %2$d dak. and %3$d sn.
timefmt_ms = %1$d dak. and %2$d sn.
timefmt_s = %1$d saniye
timefmt_unknown = bilinmeyen
status_msg = Yükleme %1$d%% tamamlandı, Transfer hızı: %2$s, ETA: %3$s
menuitem_paste = Yapıştır

#JUploadExceptionTooBigFile
errFileTooBig = '%1$s' dosyasının boyutu çok büyük.(%2$s)

#FileUploadThread
preparingFile = %1$d/%2$d Dosya Hazırlanıyor
#MISSING filesPrepared = %1$d files prepared
infoUploading = Dosyalar gönderiliyor %1$s
infoUploaded = %1$s Dosya gönderildi. Sunucudan yanıt bekleniyor...
infoAborted = Yükleme %1$d dosya sonra iptal edildi.
nbUploadedFiles = %1$d dosya yüklendi.
errDuringUpload = Gönderim hata verip sona erdi.
errHttpResponse = Sunucu HTTP cevabı kriterlere uymadı. Gönderim başarısız.
questionSendMailOnError = Gönderim sırasında hatayla karşılaşıldı. Bu durumla ilgili bilgileri site yöneticisine göndermek ister misiniz?

#DialogUploadRetry
dialogUploadRetryText = Sunucuya dosyaları yüklerken bir hata oluştu. Yeniden yüklemek ister misiniz? Yükleme işlemi %1$d saniye sonra otomatik olarak tekrar başlayacaktır.
dialogUploadRetryTitle = Yüklemeyi tekrar denemek ister misiniz?
buttonDetails = Detaylar
buttonYes = Evet
buttonNo = Hayır

#FileUploadManagerThread
errorDuringUpload = Yükleme sırasında hata oluştu:\n%1$s\n\nEtkin olan yüklemeye devam etmek istiyor musunuz?

#FilePanelDataModel
colName = Ad
colSize = Boyut
colDirectory = Dizin
colModified = Değiştirilme Tarihi
colReadable = Okunabilir mi?
errForbiddenExtension = Yasak olan uzantı.

#DefaultUploadPolicy
errDuringLogManagement = İşlem kayıt yönetiminde bir sorun oluştu.

#CoppermineFileUploadPolicy
chooseAlbumFirst = Lütfen önce bir albüm seçiniz.
coppermineUploadOk = Resimler sunucuda seçili albüme başarıyla gönderildi. \n\n Yapacağınız değişiklikleri kaydetmek için ‘Değişiklikleri Kaydet’e tıklamayı unutmayınız!

#SuperSimpleUploadPolicy
dragDirectoriesAndFilesToHere = Klasörleri ve/veya dosyaları buraya sürükleyin

#PictureFileData
tooBigPicture = '%1$s' adlı görüntü dosyası çok büyük. Herhangi bir değişiklik yapmadan (döndürme, boyut değiştirme vb.) gönderilecek.
notAPicture = '%1$s' adlı dosya bir görüntü dosyası değildir. Bu dosya, gönderilecek dosyalar listesine eklenmedi.

#PictureDialog
buttonClose = Kapat

#DateRenderer
dateformat = yyyy-MM-dd hh:mm aaa

#SizeRenderer. See http://en.wikipedia.org/wiki/KiB
unitBytes = b
unitGigabytes = GB
unitMegabytes = MB
unitKilobytes = KB

#sendDebugInformation
Confirm = Onayla

#InteractiveTrustManager
itm_title_pass = Şifreyi giriniz %1$s
itm_prompt_pass = %1$s şifre:
itm_cert_alert = SSL Sertifika Uyarısı
itm_cert_details = Sertifika detayları:
itm_cert_subject = Kişi:
#MISSING itm_cert_issuer = Issuer:
#MISSING itm_cert_nbefore = Not before:
#MISSING itm_cert_nafter = Not after:
itm_cert_serial = Seri:
itm_cert_fprint = %1$s Parmakizi:
itm_cert_C = Ülke:
itm_cert_CN = Genel adı:
itm_cert_L = Bölge:
itm_cert_ST = İl veya Eyalet:
itm_cert_O = Organizasyon:
itm_cert_OU = Organizasyon Birimi:
itm_reasons = Sebep(ler):
itm_reason_cnmatch = Sertifika genel adı host adı ile uyuşmuyor (%1$s).
#MISSING itm_reason_itrust = Certificate issuer is not trusted.
itm_reason_expired = Sertifikanın süresi dolmuştur.
itm_reason_notyet = Sertifika henüz geçerli değil.
itm_fail_verify = Sunucu tarafından sunulan sertifika doğrulanamadı.
itm_accept_prompt = Sertifikayı kabul etmek istiyor musunuz?
itm_accept_always = Her zaman
itm_accept_now = Sadece bu oturum için
itm_accept_no = Hayır
itm_new_tstore = Yeni TrustStore
itm_tstore = TrustStore


Translation for the CopperminePlugin part (in Turkish)

Content of the turkish.php file.

<?php
/*
 *******************************************
 plugin JUpload for Coppermine Photo Gallery
 *******************************************

 This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 it under the terms of the GNU General Public License as published by
 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 (at your option) any later version.
 ********************************************
 $Revision: 185 $
 $Author: etienne_sf $
 $Date: 2008-03-12 20:26:16 +0100 (mer., 12 mars 2008) $
 ********************************************
 *
 * Allows easy upload to the gallery, through a java applet. 
 * 
 * Up to date version of this script can be retrieved with the full JUpload package, here:
 * 
 * http://etienne.sf.free.fr/wiki
 * 
 * Directly here:
 * http://forum.coppermine-gallery.net/index.php/board,100.0.html
 * 
 * Support is available on this forum:
 * http://coppermine-gallery.net/forum/index.php?topic=43432
 * 
 * The applet is published on sourceforge:
 * http://jupload.sourceforge.net
 * 
 */// ------------------------------------------------------------------------- //
// File jupload.php
// ------------------------------------------------------------------------- //

if (defined('JUPLOAD_PHP')) {
    $lang_jupload_php = array_merge (
        $lang_jupload_php,
        array(
         'perm_denied' => 'Bu işlemi yapmaya yetkili değilsiniz.<BR><BR>Eğer bağlı değilseniz lütfen önce <a href="login.php' . ( isset($_SERVER['PHP_SELF']) ? '?referer=' . $_SERVER['PHP_SELF'] : '') . '">giriş yapın</a>',
         'select_album' => 'Lütfen resimleri göndereceğiniz albümü seçiniz. ',
         'button_update_album' => 'Albümü güncelle',
         'button_create_album' => 'Albüm Yarat',
         'success' => 'İşlem Başarılı !',
         'error_select_album' => 'Lütfen önce albüm seçiniz',
         'error_album_name' => 'Lütfen Albüm adını girin.',
         'error_album_already_exists' => 'Bu isimde bir albüm zaten var<BR><BR>Albümünüze başka bir isim vermek için lütfen tarayıcınızdaki <I>Geri</I> düğmesine basınız.',
         'album_name' => 'Albüm adı',
         'album_presentation' => 'Burada bir albüm seçmelisiniz. Göndereceğiniz resimler sunucuda bu albüm içerisine kaydedilecektir. <BR>Eğer bir albümünüz yoksa albüm listesi boş gözükecektir. Önce \'Yarat\' düğmesine basıp ilk albümünüzü yaratabilirsiniz.',
         'album_description' => 'Albüm tanımı',
         'add_pictures' => 'Seçili albüme resim ekle',
         'max_upload_size' => 'Maksimum resim boyutu: $1 Ko',
         'upload_presentation' => 'Eğer aşağıdaki kare appleti göstermiyor ve tarayıcınız sayfada sürekli olarak hata mesajları veriyorsa, java runtime plugin\'i yüklemek gerekecektir..<BR>Sonrasında gönderim gerçekten basit olacaktır! <B>Gözat</B> a basıp dosyaları seçin ya da dosyaları bilgisaranızdan sürükleyip bırakın. Sonrasında <B> Gönder </B> e basıp resimleri sunucuya gönderin.'
            . "<BR><U>Eski gönderim sayfası</U>nı kullanmak için, <a href='upload.php'>tıklayınız</a>.",
         'album' => 'Albüm',
         //Since 2.1.0
         'java_not_enabled' => 'Your navigator doesn\'t allow java. The upload applet need java. You can easily download it from the <a href="http:\\java.sun.com\jre\">java web site</a>',
         //Since 3.0.0
         'picture_data_explanation' => 'Click on this link, and enter data in the fields below, if you want these to be applied to all pictures in the next upload.',
         'quota_used' => 'You are currently using $1 MB ($2%) of your $3 MB of storage.',
         'quota_about_full' => 'Remove some pictures, or ask the admin to make your quota bigger.',
         //Since 3.2.0
         'need_approval' => 'The gallery admin must approve these uploaded pictures, before you can see them on the gallery.'
        )
    );
}